Rozmiar: 10435 bajtówRozmiar: 217219 bajtów

Strona główna   O nas   Nauczyciele   Uczniowie   Wydarzenia    Linki


Rozmiar: 1324 bajtów
Rozmiar: 103329 bajtów
Przedstawiamy naszych pedagogów.
Nazwiska uszeregowano alfabetycznie

Dyrektor:
Jacek Goreński
Rozmiar: 17445 bajtów Wicedyrektor:
Małgorzata Rozwadowska
Rozmiar: 11751 bajtów

Banaszkiewicz Milena - pedagog, zajęcia rewalidacyjne
Bieńkowska-Werra Marta - zajęcia rewalidacyjne
Glińska Alicja - ¶wietlica
Goreński Jacek - dyrektor, wychowanie fizyczne
Hajko Magdalena - j. polski, plastyka
Krawiec Mariola - religia
Kulwas Agnieszka - j. angielski, wychowawca klasy I
KuĽmińska-Kuczun Wiesława - j. polski
Paszkowska Agnieszka - matematyka
Rozwadowska Małgorzata - wicedyrektor, j. angielski
Skoraczewska Małgorzata - biologia, chemia
Spychał Dorota - biblioteka, j. polski, zajęcia artystyczne, wychowawca kl. II
Sznigirewicz Beata - wychowanie fizyczne
Tworek Marzenaa - historia, j. niemiecki, wos
Waraksa Roman - geografia, fizyka, informatyka, zajęcia techniczne, EDB, wychowawca kl. III
Zawada Andrzej - wychowanie fizyczne